ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า
คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลปากท่า
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากท่า และ ประชาชน